За поръчки

0877 319 862


Количка: 0МЕНЮ


Общи условия

Общи условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина ivetpki.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ivetpki.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на ivetpki.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

„ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт ivetpki.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на ivetpki.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ivetpki.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Ivetpki.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ivetpki.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти. 

Ограничение на отговорността

Ivetpki.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ivetpki.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици. 

Информация от потребителите

Ivetpki.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до ivetpki.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Онлайн декларацията за конфиденциалност на „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. 

Защита на личните данни

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД демонстрира твърдата си решеност да отстоява сигурна и надеждна електронна търговия и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица. Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме. Екипът на „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: е-мейл и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.  Предоставяйки тези данни на „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД, вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт. 

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Ivetpki.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин, ivetpki.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на ivetpki.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати. 

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към ivetpki.com, трябва да отговаря на следните условия: 

 •  може да сочи към съдържание на ivetpki.com, но не и да го копира; 
 •  не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на ivetpki.com; 
 •  не трябва да посочва неявно, че ivetpki.com налага или препоръчва него или продуктите му; 
 •  не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на ivetpki.com;
 •  не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи 

Промяна на цени на стоки 

Ivetpki.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора (изпращане на поръчката). При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ivetpki.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена (промо цена) до старата, която е зачертана. 

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

„ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД управлява този Сайт от офисът си в София, България. Ivetpki.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Ivetpki.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната, актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Общи положения

Всички условия в интернет магазина Ivetpki.com, са съобразени и следват точно предписаното от Закона за електронна търговия. Със закупуването на стоки, поръчани на посочените в сайта телефони и чрез Интернет страницата Ivetpki.com, в качеството си на потребител, Вие сключвате договор за продажба от разстояние и в интерес и защита на Вашите права на потребител, както и съобразно с лоялната търговска практика на „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД, Вие трябва да знаете следното: „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД Ви гарантира освен качеството на закупуваната стока, също така и запазените Ви права на потребител, прогласени в Закона за защита на потребителя. /ЗЗП/  Информацията, описана по-долу има за цел да ви информира за Вашите основни права на потребител при договор за продажба от разстояние, какъвто ще е налице от правна гледна точка, поръчвайки стока по телефона или чрез Интернет страницата Ivetpki.com. Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

Права и задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от ivetpki.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация: 

 •  Името - „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД; 
 •  Седалище и адрес на управление - гр. София 1229, ж.к. „Надежда 3”, бл. 334, вх. Е, ап. 119;
 •  Адрес, на който, дружеството упражнява дейността си – склад и борса - гр. София, бул. ”Цариградско шосе” 113, магазини: гр. София, бул."Княгиня Мария Луиза" № 64, ул."6-ти септември" № 13 и ул."Шипка" № 24 
 •  Данни за кореспонденция: тел./факс: 02/975 21 13, мобилен: 0877 319 862, e-mail: ivetstore@ivetpki.com;
 •  „ИВЕТ-П.К.И.” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121329263; 
 •  Дружеството е регистрирано по закона за ДДС с идентификационен № по ДДС: BG 121329263;
 •  Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт 
 •  Цената на стоките е изписана в български лева, с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 
 •  Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката „Доставка и Плащане”. 
 •  Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас. 
 •  Начините за Доставка са описани подробно в „Доставка и Плащане”. 
 • * Плащането на стоките е описано в „Доставка и Плащане”.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП. 

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ivetpki.com. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към доставчика или куриера за протокол за увредена пратка. 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони.

София, 2020 година

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива