За поръчки

0877 319 862


Количка: 0МЕНЮ


Доставка и плащане

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „IVETPKI.COM”

І. ДОСТАВКА

ИВЕТ П.К.И. ЕООД извършва доставки на стоки, поръчани през сайта ivetpki.com за територията на гр. София със собствен транспорт. За страната доставки се извършват чрез куриерски фирми.

Стойността на пощенските и транспортни разходи, невключени в цената на стоката, свързани с тяхната доставка са:

  • Безплатна, в рамките на София, за поръчки над 120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС; 
  • За поръчки под 120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС в рамките на град София се заплаща транспортна такса в размер на 12,00 (дванадесет) лева с включен ДДС или по ценова листа на  куриерската фирма;
  • За поръчки извън територията на град София доставката се заплаща по ценова листа на избраната от вас или от нас куриерска фирма.
  • Работим с куриерса фирма Спиди и Еконт

За повече информация можете да се обърнете към ИВЕТ П.К.И. ЕООД на e-mail: ivetstore@ivetpki.com или на телефони 02/975 21 13 и 0877 319 862.

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от ИВЕТ П.К.И. ЕООД поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, ИВЕТ П.К.И. ЕООД има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен. 

2. В случаите, когато плащането се извършва при доставката на стоката, срокът на доставка е следващият работен ден след датата на потвърждаване на поръчката. При плащания, направени по банков път, датата на доставка е следващият работен ден след датата на получаване на плащането. 

Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен срок на доставка. При определени условия, предварително съобщени на Клиента, ИВЕТ П.К.И. ЕООД извършва безплатни доставки на стоки. 

3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с касова бележка или фактура (при предаване от служител на ИВЕТ П.К.И. ЕООД) или с документа от куриерската фирма. 

4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на ИВЕТ П.К.И. ЕООД във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката. 

5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока. 

6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. ИВЕТ П.К.И. ЕООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба. 

7. Предлаганите от ИВЕТ П.К.И. ЕООД стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. ИВЕТ П.К.И. ЕООД не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми. 

8. ИВЕТ П.К.И. ЕООД не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на ИВЕТ П.К.И. ЕООД). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на ИВЕТ П.К.И. ЕООД разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие. 

9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на ИВЕТ П.К.И. ЕООД допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка. 

10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с ИВЕТ П.К.И. ЕООД. 

Горните права на купувача по договор за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние обвързват доставчика единствено, в случай че купувачът има качеството на „потребител" съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

След направена заявка в сайта ние ще се свържем с Вас на посочения e-mail или телефон за да уточним подробностите и за да получим вашето съгласие за покупката. 

 

ІІ. ПЛАЩАНЕ

1. Начини на плащане

В зависимост от Вашето желание плащането на цената на стоката може да бъде направено:

• в брой при доставката – за доставки в София се плаща на служителя на ИВЕТ П.К.И. ЕООД, който Ви доставя стоката;

• авансово по банков път;

• с наложен платеж – за доставки в страната се плаща на куриера, който доставя стоката.

В случай, че искате да платите авансово по банков път, сметката на ИВЕТ П.К.И. ЕООД е следната:

IBAN: BG23 SOMB 9130 1018 0454 01

BIC: SOMB BGSF

БАНКА: Общинска Банка АД

След потвърждаване на поръчката, ИВЕТ П.К.И. ЕООД ще издаде фактура, която ще бъде сканирана и изпратена на клиентския e-mail, за да може да бъде цитирана в основанието за плащане.

2. Дефиниции 

* Неработен ден - събота, неделя, всички официални празници на Република България;

* Работно време - 09:00 - 17:00 часа всеки работен ден;

* Поръчки могат да бъдат направени по всяко време на денонощието, отговор и изпращане на стоките в рамките на 2-3 дни.

3. Цени на продуктите

3.1. ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ В САЙТА ВАЖАТ САМО ЗА ПОРЪЧКИ НАПРАВЕНИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА;

3.2. Всички цени са в български левове;

3.3. Всички цени са с начислен ДДС.

4. Фактуриране

ИВЕТ П.К.И. ЕООД е фирмата, която управлява Интернет магазина ivetpki.com. Фирмата е регистрирана по ДДС. Общите условия са задължителни за ИВЕТ П.К.И. ЕООД и потребителите на предоставяните стоки и услуги. 

 

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива