За поръчки

0877 319 862


Количка: 0МЕНЮ


Клиенти

На териториален принцип, болшинството от нашите клиенти са фирми от град София и София област, но имаме и множество клиенти от областите: Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград и Ловеч.

Дружеството е печелило множество търгове и конкурси по Закона за обществените поръчки.

Ето част от нашите клиенти:

  • Национален осигурителен институт;
  • Шел България АД;
  • МБАЛНСП „Св. Наум” ЕАД;
  • Национална следствена служба;
  • Столична община – район „Искър”;
  • Държавна психиатрична болница Ловеч;
  • Болница „Св. Панталеймон”;
  • Община Ихтиман;
  • Столична компания Градски транспорт и др.

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива