регистрация | вход
0 продукта в количката 0,00 лв.


My status

Клиенти             


На териториален принцип, болшинството от нашите клиенти са фирми от град София и София област, но имаме и множество клиенти от областите: Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград и Ловеч.
            Дружеството е печелило множество търгове и конкурси по Закона за обществените поръчки. Ето част от нашите клиенти:
             Национален осигурителен институт;
             Шел България АД;
             МБАЛНСП „Св. Наум” ЕАД;
             Национална следствена служба;
             Столична община – район „Искър”;
             Държавна психиатрична болница Ловеч;
             Болница „Св. Панталеймон”;
             Община Ихтиман;
             Столична компания Градски транспорт и др.